روشهاي علمی مهندسي

شرکت آبادیس همواره در تلاش است روش های نوین مهندسی را در مشاوره ها و اجرای پروژه ها در نظر داشته باشد.

بهبود روشهاي مهندسي منطبق راهکارهای علمی

  • بهبود روشهاي مهندسي از طریق ارتباط با مراکز علمی، مشاورین خارجی، دانشگاههای داخلی وخارجی
  • ايجاد آرشيو معتبر اسناد و مدارك فني و علمي مطابق با استانداردهاي بين المللي
  • اخذ صلاحیت در سایر رشته های گروه مهندسی
  • همکاری با مراجع ذیصلاح در ارتباط با تدوین معیارها، آیین نامه ها و مقررات مربوط به مهندسی
  • انتشار كتب، نشريات و برنامه های کاربردی تخصصي در زمينه فعاليتهاي علمي و فني شركت