بهره برداری از وب سایت آبادیس

وبسایت شرکت مهندسی برآیند پویان آبادیس با هدف اطلاع رسانی بیشتر و تعامل با کاربران راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

افتتاح وب سایت آبادیس

با شرایط فعلی تکنولوژی وجود رسانه های ارتباطی با مشتریان مورد نیاز شرکت ها و سازمان ها بوده و دارای کاربردهای متنوع با هدف بهبود ارتباط با مشتریان می باشد.